بیکار

دلم آرام شد تا بار دادی

                               که بعد از هرگزش تو کار دادی

کچا می ماند بیکاری در ایران

                                     اگر دولت تو را دادار دادی

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ترنم(یادگاری از روزهای جوانی)

سرمشق های آب بابا ٬ یادمان رفت رسم نوشتن با قلم یادمان رفت شعر خدای مهربان را حفظ کردیم اما خدای مهربان یادمان رفت . . . [گل] آپم[لبخند]