خلق را تقلیدشان بر باد داد...

دو به اضافه دو

                  مساوی است یا کوچکتر است از یا بزرگتر است از

                                                                      چهــــــــــــــــــــــــــــــــــار

تا                                

"آقا..." چه بفرمایند...                                   

چه قدر سبک و خنده آور است که بگوییم مراد از آیه،  اُمراء یا فقهاء و یا امربه معروف کنندگان اند و یعنی اینها هم در ردیف رسول (ص) اند و بدون قید شرط، مطاع مطلق اند!! آیا می شود خداوند اینها را مطلق و مانند رسول (ص) مفترض الطاعه کند؟

قاموس قرآن. آیت الله سید علی اکبر قرشی. ذیل تفسیر آیه "اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم"، در تعیین مصداق ولی امر مسلمین.

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد شریعتی

سلام اگر همه منطقی فکر می کردند خیلی خوب میشد ولی همیشه کسانی در طول تاریخ بوده اندکه مکتب و ایدیولوژیشان را به عنوان منطق میگرفتند مارکسیستها همه چیز رابر اساس تضاد طبقاتی تحلیل می کردندوهیچ عامل دیگری را در نظر نمی گرفتند در قرون وسطی نیزفکری غیر از فکر حاکم کفر قلمداد میشد

امیر حسین مجیری

سلام. کاش استدلال های ایشان در مورد مطلق نبودن اولی الامر منکم را می آوردید. چون ظاهر آیه نشانه ای از مقید یا محدود کردن اطاعت نمی دهد و همان طور که اطاعت از خدا و رسول را امر می کند، اطاعت از اولی الامر را هم امر می کند.