# شر_های_من

قصه اولی، دومی، سومی

دود برمی‌خیزد                  -به سان روح از بدنم-                                                     از تنم غصه این تلخ‌جامه‌گان که نمی‌خواهند از زنده‌گی جز آهی و نانی و شعری به کدامین گور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید