معلممان، هشتاد ساله می شد، اگر بود

معلم، اگر بود، هشتاد سالش بود. پیرمردی شده بود. خدا می داند تا به حال چه بر سرش آمده بود... یا همچنان با وجود کهولت سن پرتلاش و کوشش بود، یا گوشه نشین خارج شده بود، یا خانه نشین منزل، یا در حصر، یا در حبس، یا، (این را با ترس می گویم هرچند نمی خواهم باور کنم که حتی یک درصد هم درست باشد)، یا شاید اسیر فقر زمانه شده بود... هرچند بعید می دانم، با آن روش زندگی که او داشت...

معلم، اگر بود، با اطمینانی زیاد می گویم، امروزه یکی از منتقدین اصلی اسلام رسمی و حکومتی بود، و همچنان یک وزنه جدی در تاثیر گذاری بر مسائل... اگر بود شاید تاکنون مجبور شده بود دسته بندی جدیدی بر شیعه و اسلام راستین اضافه کند، چون در این سی سال به این طرف، جفاهایی که بر اسلام و شیعه رفته، از جفای صفویون مسلما بیشتر بوده.

معلم، اگر بود... و حسرت همین جاست. که علی شریعتی سالهاست که دیگر حضوری فیزیکی ندارد، و توضیحی برآنچه بدان معتقد بود، اضافه نکرده. خیلی وقت ها می گویم حوادث بعد از پنجاه و هفت آن قدر بر شریعتی گران تمام می شد، که خدا مصلحت دانست او را زود ببرد... هرچند این "نبود"، برای ما، که می خواهیم روشنفکری شیعه باشیم، ولی هنوز در دودوتای مسائلمان ماندیم، گران تمام شد.

معلم، رسالتش را تا بود، با تمام وجود بر دوشش حمل کرد، حیف که بعد از او، نه تنها این رسالت، که خیلی چیزهای دیگر، بر زمین ماند.

یادش گرامی.


/ 2 نظر / 3 بازدید
نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/11625/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/

J.S

سلام.خوشحالم که چنین طرز تفکری دارید.کورت فیشلر نویسنده آلمانی کتابی دارد با عنوان امام حسین و ایران با ترجمه ذبیح ا... منصوری که من به بسیاری از اطرافیانم توصیه کردم آن را بخوانند زیرا بسیار مستند و بیطرفانه واقعه عاشورا را توضیح داده و واقعا تاثیر این کتاب در شناخت حقیقت عاشورا و دلیل قیام حسین بسیار بیشتر از تمام کتابهای داخلی و مداحی ها و هیئت های عزاداریست. در حقیقت استفاده جاهلانه و ابزاری از مذهب و انجام دادن و توجیح کردن هر عملی بنام مذهب سرانجامی اینچنین که گرفتارش هستیم خواهد داشت.