در گوهر حوا

"مشکل روزگار ما، تنها و تنها این است که گوهر زن و زنانگی در جامعه مان نیست، و زن ها همه سعی در نشان دادن خلقیات مردانگی دارند."

                                                                        امیلی دیکنسون 

                                                    به نقل از حسین الهی قمشه ای

/ 2 نظر / 3 بازدید