میزان رای مردم شد

روزی، ملانصرالدین دنبال کسی می دوید و می گفت: «آی مردم، دزد همه‌ی دار و ندارم را برد...» مردم کمک کردند و دزد را گرفتند. دیدند تنها یک لُنگ دستش است. از ملا پرسیدند که این تنها یک لُنگ دارد. ملا جواب داد: «این تنها یک لُنگ نیست، این سفره غذای من، دستمال حمام، لباس من، زیرانداز من، روانداز من، و خلاصه تنها دارایی من است.»

حالا، ما هم بعد از چهارسال لُنگمان را پس گرفتیم. شاید برای بعضی ها چیز چندان مهمی نباشد... شاید برای بعضی ها که پارگی و ژندگی لُنگ را دیده بودند، رفتنش بهتر از بودنش بود، اما چه کنیم، «تنها دارایی مان بود.»

/ 1 نظر / 4 بازدید
نرگس

سلام. چقدر حکایت شیرین بود.