یک بار در هفته هم خوب است... اگر!

حتی اگر یک بار در هفته هم ببینی‌اش، کافیست؛ اگر عاشق باشی... دوبار اگر بشود که، عالیست... اگر باشی.

مشکل اینجاست که برای عاشقی، نظر دل هم شرط است... گاهی، می شود که دل جلوی عقل را می گیرد... دل همیشه از دودوتا-چهارتا بدش می آید... گاهی دودوتا را هشتا و ده تا و خیلی خیلی بیشتر حساب می کند، و گاهی جواب دودوتا را صفر هم به دست نمی آورد. حالا اگر یک بار هم عقل، حرف حسابی بزند، ممکن است این دل باشد که جلویش را می گیرد... چه خبر است... همیشه ظاهرا "تضارب آرا" دارند با هم.

با اینحال، دل خسته و غمگین است... حق دارد. تنها یک بار شعله می زند و اگر آتشی به پا نکند، خاکستر می شود... برخواستنش را، هزار سال صبر باید.

با اینحال، این بار عقل است که از دیدن ها، خوشحال می شود... اگر یک بار در هفته هم باشد خوب است... اگر دوبار بشود که عالیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید