دوباره بچه می شوم...

بچه بودن، یعنی کل عالم را در دانه ای شن دیدن، یعنی همه عظمت بهشت را در یک گل وحشی دیدن، یعنی بی نهایت را در کف دست نگه داشتن، و یعنی ابدیت را در یک لحظه حس کردن...

                                                               فرانسیس تامسون.

 

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

                             بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

                                                                   مولوی.

/ 2 نظر / 4 بازدید
...یاس...

دلبسته ی سکه های قلک بودیم دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگتر شدن خوب نبود اای کاش تمام عمر کودک بودیم!

مهتا.الف

ولی فکر نکنم معصومیت دوران بچگی رو بتونیم داشته باشیم