پاییز

باد
کوچه ها را جارو کرد،
درخت
خیابان را فرش کرد،
پسری عاشق شد
دختری خندید
پاییز آمد.

پنج شنبه 3 مهر 1393

/ 1 نظر / 7 بازدید
نرگس

قشنگه. وقتی پاییز می یاد که هنوز خیابون فرش نشده!