حکایت

یه شعریه که مرداد سال 86 گفتم. البته بعضی از دوستان می گن بدترین شعرمه ولی من که دوستش دارم. می خواستم نظر شما رو بدونم:

حکایت

ای عالمیان چنین بگویم                             هر چند که گفته اید و دیده

کمتر بپسندد این گدارا                                یاری که همیشه شاه دیده

هر شمس که در کنار یابی                          شمسی دگرش برو تبیده

تلخی چه کنی که حنظل تو                          در کام همه بشر رسیده

من با تو نگویم این حکایت                        زیرا که شعور تو رمیده

آخر ز کنار و بوس و خلوت                       جز مرگ کسی دگر ندیده

/ 1 نظر / 3 بازدید
نرگس

بیت دوم قشنگه.