دیدگاهی درست در خصوص عربستان

متن زیر، هم‌رسانی مطلبی کوتاه است که احسان شریعتی در خصوص مسأله عربستان و ماجرای یمن نوشته است.

در مورد رویکرد و رفتار رژیم سعودی:

بجای دامن زدن به جوّ توهین و تنفّر نژادی و مذهبی (از نوع سلطنتی یا صفوی آن)، باید این پرسش اساسی را خطاب به افکار عمومی جهان، بویژه کشورهای غربی پشتیبان ارتجاع عربی، مطرح کرد که چگونه رژیمی:
- که از اساس فاقد هرگونه زیرساخت مدنی و مردمسالارانه است، و در غیاب انتخابات دموکراتیک معلوم نیست تاچه اندازه همۀ اقوام و اقشار مردم را در شبه جزیره عربستان نمایندگی میکند؟
- هیچ گونه پای بندی به حقوق بشر-و-شهروند، زنان، اقلیت ها، و..، ندارد؛
- با مجهزترین تسلیحات نظامی در امور داخلی تمام کشورهای منطقه به زور مداخله و برای آنها نوع رژیم تعیین میکند؛
- و بالاخره، با تمام سرمایۀ هنگفت خویش، متحجرترین روایت از شریعت و کلام افراطی را (در لوای اسلام وهابی نوحنبلی موسوم به «سلفی») در جهان و دنیای اسلام تقویت میکند...
صرفا از آنجا که متحد امریکا است (و در برابر اسراییل منفعل)؛ نه تنها هیچ انتقادی متوجه او نیست، بل که بعنوان قطبی که دعوی اعتدال و مصلحت اندیشی دارد، مورد تشویق قرار می گیرد، و تنها به انگیزۀ منافع اقتصادی از تمام این نکات غیرقابل انکار چشم پوشی میشود!؟
برغم همۀ این حقایق که روشنفکران مسئول افشاء و مبارزۀ فکری با آنند {و بویژه برای روشنفکران مسلمان که اتحاد تسنن نبوی-و-تشیع علوی-فاطمی-، علیه تسنن اموی(-عباسی، عثمانی، وهابی)-و-تشیع صفوی (و اعقابش) در دستورکار فوری قرار دارد}؛
هنر دیپلماسی بخردانه (و جدی با پیگیری مطالبات مشروع و حقانی)، در پرهیز از افتادن به تلۀ تبدیل دعوای برحق ملل دربرابر دول، به جنگ عرب-عجم و سنی-شیعه است؛ با مآل اندیشی ملی-منطقه ای و طرح اولویت مصالح مشترک ملت های خاورمیانه؛ و اجتناب از جنگ افروزی های تازه بنفع کارخانجات اسلحه سازی و بازارهای مبادلۀ نفت با سلاح!

/ 2 نظر / 37 بازدید
غ.ب

ممنون استفاده کردم [گل]

ع.

سلام.این کلمه درست یه جوریه درباره خود متن مشکلی نیست کار عربستان هم که معلومه اشتباهه یعنی شما میگی دیدگاه درست من در باره عربستان اینه.شاید.