شب راهی است که باید پیمود

شب بود و
ماه بزک‌کرده
بین ابرها می‌گشت.

شب بود و در
آسمان نه‌تاریک نه‌روشن
ستاره ها گم
جز چندتایی در بالا.

شب بود و
دخترکی تنها
کوله ای سنگین بر دوش
می رفت
و صدایی خشک
در گلویش مرده بود.

شب بود و
گربه ای آبستن رنج یک شهر
بچه هایش سقط می شد.

شب بود و
شهر را دیدم
هرکسی خفته یک جایی
تا صبح آید.

شب بود و
پیرمردی می رفت
کفش هایش فرسوده اما
دوقدم را به یکباره می رفت.
گفتمش در این سیاهی به کجا؟
گفت می روم از این شهر شب
یا رسم به صبح من
یا رسد به من مرگ.

7 شهریور 1393

/ 1 نظر / 29 بازدید
گیسوپریشانه

درود آفرین بهترین قسمت شعر رو من این سطرها دیدم: شب بود و گربه ای آبستن رنج یک شهر بچه هایش سقط می شد. می شه ازش یه فیلم کوتاه ساخت. معرکه س