انتخاب

انتخاب کرد. قرار این بود که یکی را انتخاب کند. ضخیمتر بودم. مقاومتر. به خاطر همین سختی، هنری در زیبایی من به کار نبردند. تعداد تار و پود من بیشتر بود. اما توجه نکرد. از کنار من رد شد. یکی را انتخاب کرد. بهتر جلوه می کرد. آن را تا خانه برد. می دانستم انتخاب نمی شوم. اما این را هم می دانستم که باز می گردد. اما قرار این بود فقط یکی را انتخاب کند. و حالا هر روز از جلوی آن مغازه رد می شود. به من نگاه می کند که داخل ویترین به تن یک مانکن باقی مانده ام. اگر دوباره حق انتخاب داشت من را انتخاب می کرد.

یک پیراهنم اما بغض گلوی مشتری خودم را حس می کنم. من برای تن او دوخته شده بودم اما...

هیچ گاه مرا نپوشید...

عباس رحیمی

پ.ن: این متن را یکی از دوستان نوشته. وقتی برایم خواند، انگار حس و حال رابطه من با یکی دیگر بود. احساس کردم که متنش فراتر از چیزی است که نوشته. فراتر از رابطه من و آن دیگری. به خاطر همین، اجازه انتشارش در وبلاگ را گرفتم و گذاشتم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

یک پیرهن هم می تونه مثل ما احساس داشته باشه[لبخند] قشنگ بود