تا اطلاع ثانوی، تحمل می کنیم

تحمل شکست مانند پذیرش آن نیست. کسی که شکست را می پذیرد، درواقع تسلیم آن شده و از توانایی های خود صرف نظر می کند، اما کسی که هنگام مواجهه با شکست آن را تحمل می کند، درواقع با نوعی واقع نگری، شرایط زمان شکست را وارد معادلات خود می کند، و سعی می کند تا در آینده، با توجه به توانایی هایش، به پیروزی برسد. مثلا زندگی را باغچه ای در نظر بگیرید که دو نوع باغبان دارد. هر دو سعی می کنند تا از گیاهان خود مواظبت و دفاع کنند اما هنگامی که گیاهان دچار خطر می شوند و از بین می روند، یکی از باغبان ها دیگر کاری نمی کند، و فقط برای از دست دادن گیاهانش تاسف می خورد، اما دیگری بذرهایی از نو می کارد و گیاهانی نو می پروراند با این تفاوت که این بار وسایل دفاع از آنان را زودتر فراهم می آورد...به نوعی در مقابل خطرات احتمالی تجهیز می شود و آمادگی خود را برای حفاظت از محصولش، همیشه حفظ می کند.

در زندگی هم همین گونه است: کسی که در کاری شکست می خورد، اگر به جای تسلیم شدن و پذیرفتن آن، تلاش کرد تا از اشتباهاتش درس بگیرد، شرایط را بسنجد و برای نبردی تازه آماده شود و به نوعی شکست را تحمل کند، طعم شیرین پیروزی را خواهد چشید، و مسلما آن کس است که شکست هایش، پلی می شوند برای پیروزی...

و مسلما دلیل شکست پیروزمندان، بعد از به دست آوردن پیروزی، این است که کسانی که شکست را تحمل می کنند با کسانی که شکست را می پذیرند یکسان می دانند.

/ 0 نظر / 5 بازدید