دیدن یا ندیدن، این هم مساله ایست!

ما در نماز سجده به دیدار می بریم

بیچاره آن که سجده به دیوار می برد

همه مکتب سازی ها از قبیل کلاسیک و رمانتیک و مدرن و پست مدرن و از این قبیل، من در آوردیست و تنها به درد معلمان ادبیات میخورد. در هنر تنها دو مکتب است که وجود دارد:

مکتب آنها که دیده اند، و مکتب آنها که ندیده اند.

و هنری که موجب تعالی است، آن هنری است که آنهایی که دیده اند، می سازند.

هیچ نیازی هم به دسته بندی های ما، و مکتب سازی ها و رتبه بندی های ما ندارد. آن هنری که ناب است، خودش، خودش را نشان می دهد. خودش، خودش را ماندگار می کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید