اندکی شرر!

دلِ بی‌صاحب ما را باش... ول نمی کند از سر شب تا به حال... همه اش می خواهد اخوان و سایه بخواند. مدام باید دهنش را بند بزنی که بابا، یک امشبی را جان مادرت دست نگه دار.
می روی سراغ حافظ، او هم می خواند "دولت آن است که بی خون دل..."-

سانسور می کنی.  شعر تلخ را نمی خواهی بخوانی... این هم سخت است که برویم و شادی کنیم... هنوز خیلی کارها داریم. این خانه از پای بست ویران را، باید سعی کنیم بسازیم از نو. باید سعی خودمان را بکنیم...

پوستینی کهنه دارم من... مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلود...

اخوان را چه کنیم؟ می گوید "با کدامین خلعتش آیا بدل سازم/ که‌م نه در سودا ضرر باشد؟" چه کارش کنیم؟

می گوییم جناب اخوان، پدر شما و خود شما سعی تان را کردید... ما نیز چهارسال پیش با "هزار آستین چرکین دیگر" از جگر فریاد زدیم، و طوفان خشم و نومیدی ما را نیز فراگرفت، اما باز عده ای مان را هنوز نفسی باقی بود. عده ای مان جمع شدیم و آخرین نیروی این لحظه مان را گذاشتیم بر سر فریادمان. جناب اخوان، ما نیز "انتظار خبری" نبود برای ما. با این حال، به قول خودت باباجان، "در اجاقی طمع شعله" نبستیم، "اندک شرری" باقی بود... آن را دیدیم... انگشت هایمان را با شرم و تردید آلودیم تا مگر این اندک شرر را نگاه داریم و "امید" که به شعله ای تبدیل کنیم... تا شاید دختران و پسرانمان دیگر از شر این شعر لعنتی راحت شده باشند که "پوستینی کهنه دارم من...".

هنوز خیلی کارها هست... تازه می توانیم از نو شروع کنیم... دلتنگ خیلی چیزها هستیم... دلتنگ راستی و صداقت از رسانه ای که باید ملی شود... دلتنگ دیدن میرمان در جایگاه بلندی در هنر این مملکت... دلتنگ دیدن سیدمان که لبخند ایرانی را برای جهان ارمغان ببرد و صلح و آرامش را برایمان به ارمغان بیاورد... دلتنگ مجله ها و روزنامه ها و فیلم های متنوع و باکیفیتیم... دلتنگ دیدن بچه هایی که به جای فروش فال و گل در سرچهارراه به مدرسه بروند... دلتنگ شعرهای شاد و آوازهای خوش... دلتنگ دیدن شجریان که آواز ایرانی را بلند فریاد بزند و گوش مان را آرامش جان دهد و در رمضان بخواند "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه - خدایا بعد از اینکه هدایتگرمان بودی، رهایمان نکن و از جانب خودت رحمت به ما عنایت کن."

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
نرگس

سلام. نتیجه انتخابات رو به شما تبریک می گم.

نرگس

سلام. وبلاگ "در تردید ابدی" رو الان یه نگاه کردم. لینکش اینجا بود. وبلاگ خوبی یه.

نرگس

http://doctorshiri.com/fa/content/547/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86/