برِ شاه چو مُردید، همه شاه و شهیرید

 

"و  آنان که در راه خدا کشته شده اند را مرده نپندارید؛ آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان، روزگار می گذرانند..."

بمیرید بمیرید درین عشق بمیرید

                        درین عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید ازین مرگ مترسید

                       کزین خاک برآیید، سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید، وزین نفْسْ ببُرّید                 

                       که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان                          

                       چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا                                   

                       بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید                       

                       چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید، خموشی دم مرگست                  

                       هم از زندگی ست این، ز خاموش، نفیرید

*****************************

امام زین العابدین، به ما مسلمانان نشان داده اند که یک مسلمان، اهل مبارزه و سلاح به دست گرفتن است...یا با شمشیرش، یا با دعایش...

از وقتی بچه بودم، به خودم می گفتم خوشا به حال امام زین العابدین، که در محرم به شهادت رسید...

---------------------------------------------------------------------

پانوشت:

1- آدم بعضی وقت ها می خواهد شعری بگوید، اما آن گونه که می خواهد نمی شود، مثل من. خیلی میخواستم شعری بگویم که حرف شعر بالا را بزند اما نمی شد. ولی چند ساعت بعد، وقتی داشتم غزلیات مولانا را می خواندم، به این شعر رسیدم...و دیدم این همانیست که می خواهم بگویم، و مولانا قبلا زحمتش را کشیده.

2- امسال هم آبمان با روضه ای ها و هیئتی ها در یک جوب، نرفت که نرفت...خدا یک کداممان را هدایت کند... .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
متهم

امسال برخلف سالهای قبل یشتر فتم هیئت اما کاشبه همون کم بسنده می کردم تا خیلیچیزها را نبینم.