آن نگار، رام نشد... نشد که نشد.

ظاهرا تلخ خوانی های ما از اخوان (پوستین کهنه)، سایه (ارغوان) و باز اخوان (کاوه یا اسکندر؟) کم نبود که حضرت حافظ هم امروز جام نوش تلخ‌ناکی را به ما هدیه داد:

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

پیام داد که خواهم نشست با رندان

بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد

رواست در بر اگر می‌تپد کبوتر دل

که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد

بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل

چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

فغان که در طلب گنج نامه مقصود

شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد

دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور

بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد

هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر

در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

+خیلی تلخ بود جناب حافظ، ممنون.

/ 0 نظر / 10 بازدید