هشدار: خطر سقوط از فراز برج بابل!

ما عشق کتاب ها، اگر حواسمان نباشد، مسلما سرنوشتی بهتر از آقای کین نداریم. باید حواسمان باشد، که کتاب ها، با همه ارزششان، فقط کتابند. این نکته بسیار خوبی بود، که در ذهن من کمرنگ شده بود، و خواندن کتاب "کیفر آتش" نوشته الیاس کانتی، دارد در پررنگ شدن و احساس خطر کردن نسبت به این قضیه کمک می کند.

اولین کتاب شریعتی در سال 1392 را هم شروع کردم: "بازگشت به خویشتن"- چه خوب است که دوباره پای حرف های استاد نشسته ام. جدَن دلم تنگ شده بود برایش. و جدا نیاز داشتم به اینکه در این شرایط حساس، استدلال های قلبی او را بشنوم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید