یک تحقیق ادبی!

بعضی کتاب ها را باید بگذاری مدتی در ذهن خیس بخورند... کمی جلو بروی... و اگر کتاب خوان باشی شاید دویست سیصد صفحه هم دوام آوردی و بعد ماجرا برایت جالب شد. اما مجمع الجزایر گولاک، از آن دسته کتاب هاست که فقط لازم است باز کنی، یکی دو صفحه ورق بزنی تا برسی به تقدم نامه نویسنده:
تقدیم
به آنان که چندان زنده نماندند که
این حکایت ها را باز گویند.
و باشد که از سر تقصیر من
که همه چیز را ندیدم،
همه چیز را به خاطر نسپردم،
همه را به فراست درنیافتم، درگذرند.
- مجمع الجزایر گولاک - الکساندر سولژنیتسین


 

* عنوان فرعی کتاب، که در این ترجمه آورده نشده، "تجربه ای در تحقیقی ادبی" است.

* این کتاب در اصل سه جلد است که تا به حال تنها یک جلد از آن به فارسی ترجمه شده که همین ترجمه عبدالله توکل است. هرچند که جلدهای دوم و سوم ترجمه نشده اند، ولی ترجمه جلد اول خوب و کامل است. امیدوارم فرصتی بشود که لااقل چند فصل اول جلد دوم را برای تجربه هم که شده، ترجمه کنم.

* کتاب در مورد زندانیان سیاسی است که به اردوگاه کار اجباری در شوروی کمونیستی برده می شوند. این موضوع، موضوع مورد علاقه سولژنیتسین است، چون کتابی هم که پیش از این از او خوانده بودم با عنوان "شاراشکا- پله اول دوزخ" در مورد همین مساله بود و بسیار هم در ذهنم تاثیر گذاشت. با این حال در این کتاب نویسنده تاکید دارد که مسائلی که می گوید همه واقعی هستند، و نباید متن ادبی آن باعث شود فکر کنیم تنها تصورات نویسنده اند. در متن انگلیسی، مدارکی هم در اثبات حرف های نویسنده آورده شده که در ترجمه فارسی تنها به آنها اشاراتی می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید