شما کدام یکی هستین؟

 

پانوشت: این عکس را اول‌بار، در وبلاگ تظاهرات درونی دیدم، و با کمی جستجو در گوگل، فهمیدم که کمیکی بسیار معروف است، هرچند هیچ کجا نام طراحش را ننوشته بود.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سومیا

منو به فکر انداخت متشکرم

امیرحسین مجیری

حضرت سعدی هم می فرماید: نیک باشی و بدت بیند خلق به که بد باشی و نیکت بینند