نقل قولی از کلیم سامگین

- پس این بگیر و ببندها کی تمام خواهد شد؟
- چه سوال ساده دلانه ای کردید، سامگین! برای چه می خواهید این بگیر و ببندها قطع بشود؟ شما وقتی با مقامات هیئت حاکمه در مبارزه هستید قبول کنید که خوب است گاه گاهی هم به زندان بیفتید تا در آنجا خستگی ناشی از کارهای مفیدی را که انجام داده اید از تن به در کنید. بعدا وقتی که بر اثر اقدامات شما انقلاب به وقوع پیوست این بار شما هستید که انواع و اقسام از این شهروندان را به زندان خواهید انداخت.
کلیم سامگین، صفحه ٨١۶

+ کلیم سامگین را ماکسیم گورکی در سال های ١٩٢٧ تا ١٩٣۶ نوشته است ( هرچند که مرگ مشکوک نویسنده مانع از تمام شدن کتاب شده است). داستان هرچند که در سال های دور و در جایی دور از سرزمین مادری ما می گذرد، اما یک جورهایی می توان داستان ایران قبل و بعد از انقلاب را در آن دید. این شباهت عجیب روسیه-شوروی به ایران به شکلی عجیب و ترسناک، دقیق است. و البته این شباهت و سرنوشت همه انقلاب هاست که ترسناک است.

/ 0 نظر / 36 بازدید