بیا بریم یه جای خوب

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب

یه جای خوب و سوت و کور

                   می برمت یه جای خوب

 

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب

یه جای خوب که می دونی

با هم دیگه صفا کنیم

یه جای خوب که می دونی

زندگی عاشقش می شه

مرگم اگه حتی بیاد

می شینه همراهش می شه

 

یه جای خوب خوب خوب

یه جای خوب و نازنین

شمع و گل و پروانه و

شمع و شراب و نازنین

 

یه جای خوب و دنج و "خَش"

یه جای خشک و نم و گس

 

یه جای خوب که آدماش

آدم نگو فرشته هاش

با هم دیگه حال می کنن

با حرفاشون می دن "شاباش"

 

یه جای خوب و امن و دنج:

سیاست و رنج و عذاب

شکنجه، زندون، آدما

اونجا دیگه جا نداره

لغو و شراب آبکی

شاهد و شعر، دروغکی

آخوندای ماستِ مالی

استادای دوپولکی

مردمای یواشکی

جایی تو اونجا ندارن

نمی تونن پا بذارن

جز بچه دل ها، آدما

 

اگه آدما بزارن

می برمت یه جای خوب...

اما چه حیف که آدما

نمی ذارن، نمی ذارن

همیشه چندتایی می شن

"پا رو دم ما" می ذارن

 

شاید خدا کمک کنه...

اما خدا خوب می دونه

با این چیزا کار نداره...

پس فراموشش کن عزیزم.

 

بزارن، هرچند خلاصه شده بگذراند هست، و طبیعتا باید با "ذ" باشد، اما به دلایلی با "ز" نوشته شد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
کیانمنش

کاش می شـد نگاه پنجره هـا را نفس کشید کاش می شد برای آینـــــه ها سنگ را ندید کاش می شد کنار دلخوشی پوچ رنگــــــها خاموش بـود و حـسّ تـــــر ِ آب را شـنید یا توی کــوچه باغ پر از نــــــور لـحظه ها کــودک شد و بــرای عروسک ستاره چـید وقــتی کـــه فــصلـها هـــمه پاییز می شـدند از عــمق بـرگ هـای غم آلود و سـرد بیـــد مـدهوش بــــاد بــود و کـنار خزان شـکـفت پـایـانِ زرد بـود و تـپـیــــد و بــه گــل رسید کـاش می شـد تـمام ثـانیه هـا ابــــر می شدند از روز هـای خـسته ی ما شـعر می چکید ...! سلام اقای رجبی: یه عالمه سوال داشتم راجب چاپ کتاب ا ما شما که نیستین پس باید یه نفر دیگرو پیدا کنم واقعا سربازی یه وقتایی بده ..... جاری باشید در پناه بهترین یار