علی شریعتی معلم انقلاب است؟

علی شریعتی را اکثرا یکی از جلوداران و پرچم داران چیزی که 57 به آن منتهی شد می دانند. اما کتاب "چه باید کرد؟" او، به خوبی نشان می دهد که اگر شریعتی یک سال دیگر زنده مانده بود، خود چه نظری راجع به انقلاب داشت.

"مسئله این است که ما باید بیشتر فداکاری کنیم و کمتر توقع داشته باشیم، برخلاف امروز که روشنفکر بیشتر توقع دارد و کمتر فداکاری. من ترجیح می‌دهم دو نسل، سه نسل کار بکنند و بعد به نتیجه برسند. اما اگر در عرض 10 سال به نتیجه برسیم باز می‌گردیم به 100 سال عقب‌تر. همیشه یک تجربه عجیب در تمام آفریقا و آسیا شده؛ کسانی که به سرعت به نتیجه رسیده‌اند، بعد، امتیازات قبل از انقلابشان را هم از دست داده‌اند. من همه انقلابات زودرس را نفی می‌کنم!"

دادن لقب "معلم انقلاب 57" به شریعتی، خنده دارترین اشتباهی است که بعضی از هوادارن یا مخالفان او مترکب می شوند. شریعتی، "معلم انقلاب" بود، اما انقلابی از درون.

/ 0 نظر / 3 بازدید