...یارانه به یاری ضعیفان آمد

ضد انتزار

 

هر چند که دیر یادمان افتاده ست

اینکه تو نیامدی دلیلش ساده ست

ما تا سر کوچه آب و جارو کردیم

گفتیم بیا جهان ما آماده ست

 

 

 

بر محور بر نگشته ها می گردیم

بر گرد خدا نگشته ها می گردیم

تاریخ نوشته ست ظهورت فرداست

دنبال تو در گذشته ها می گردیم

 

 

 

امید نداریم و همه در بیمیم

تحریم شدیم و در پی تسلیمیم

جمعیم همه جمعه چه جمعی آقا

منهای شما ما همگی تقسیمیم

 

 

 

برخیز بیا ببین همینند و برو

یک لحظه کنارت بنشینند و برو

تنها هیجان دیدنت را دارند

یک بار بیا تو را ببینند و برو

 

 

 

مردانه مقابل حریفان آمد

پاکانه به جنگ با کثیفان آمد

آنقدر نیامدی به یاریمان تا

یارانه به یاری ضعیفان آمد

 

 

 

ماندیم که امروز بمانیم کجا

ما این تن لش را بکشانیم کجا

وقتی که بیایی همه جا تعطیل است

اصلا خودمان را برسانیم کجا

 

 

 

چون این طرفم به ماورا شک دارم

حتی به خودم به این صدا شک دارم

در اینکه بیایی به خدا شکی نیست

در اینکه بیایم به خدا شک دارم

 

 

 

هم درد و هم آواز توایم آقا جان!

جانباز سرافراز توایم آقا جان!

تا اینکه معافمان کنند از خدمت

گفتیم که سرباز توایم آقا جان!

 

 

 

شربت بدهیم و جانشین جمع کنیم

فعلن تو نیا که ما یقین جمع کنیم

یک هفته پس از نیمه شعبان باید

لیوان شکسته از زمین جمع کنیم

 

 

 

هی غصه تنها شدنت را خوردیم

یوسف شدی و پیرهنت را خوردیم

شعبان گذشته جایتان خالی بود

ما شربت دیر آمدنت را خوردیم

-----------------------------------------------------------

تظاهرات درونی - صادق زرینی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید