پس چرا نمی آید؟

"حق آمد و باطل رفت. و باطل از همان اول، رفتنی بود."

این بدبختی های ما معلوم نیست از کی شروع شده. از سیزده میلیارد سال پیش با پیدایش جهان. از 4200 میلیون سال پیش با پیدایش زمین، از چند میلیون سال پیش با پیدایش حیات، از چند صدهزار سال پیش با پیدایش انسان، از چند هزار سال پیش با حضور آدم، از چندصد سال پیش با ایجاد دیکتاتوری های گوناگون، از سی سال پیش، از شش سال پیش، از دو سال پیش -هزمان با آن خرداد کذایی. این را نمی دانم...و فکر نمی کنم هیچ وقت بدانم....

اما یک چیز را می دانم. در تاریخی به نام نه دی، ما، خواسته هایمان را از یاد بردیم، شورمان را فراموش کردیم، باز دچار گسستی تاریخی و هویتی شدیم، و دیگر حتی خودی هایمان هم باور کنیم این را که چیزی به نام "حماسه 9 دی" به وجود آمده است. و دیگر حتی خودمان هم شاید باورمان شده باشد که اینها که آمدند مردم بودند و ما...

فقط یک چیز را چگونه فراموش کنیم؟ و آن هزینه هایی است که به خاطر پایداری روی حقوق اولیه مان مجبور به پرداخت شدیم...و چگونه یادمان برود کسانی بودند که تنها سرمایه حقیقی زندگی شان -عمرشان- را دادند و حالا ما هستیم که باید لااقل باید تصور دیدن چشم اندازی مطلوب را، برای آیندگانمان، فراهم کنیم.

از این 9 دی ها زیاد درست می کنند، ما در این میان کجای کار می ایستیم؟

/ 0 نظر / 19 بازدید