آوار قلب من

گوش بده
صدای شکستن می آید
شکستن الوارهایی که سقف قلبم را نگه داشته اند.

گوش نده
تا فرصت هست فرار کن
از این سرا که لحظه ای پس از این، ویرانه است.

صبر کن
فرار هم فایده ای ندارد
هرجا بروی قلب من زیر آوار دفنت خواهد کرد.

بجنب
صدای شکستن می آید
الوار شاید آوار نشود، اگر بمانی... اگر بدانی.

/ 1 نظر / 27 بازدید
نرگس

سلام. آخرش قشنگ بود.