اساس عرفان اهل بیت، اساس سنت آنان

اساس عرفان اهل بیت (علیهم السلام) بر دو نکته است:
1- هیچ کس را به جز 14 معصوم، در همه چیز تصدیق نباید کرد؛ هرچه قدر هم که مقامش بالا باشد، معمم (=آخوند) باشد یا نباشد، در هر شغل و هر منصب و هر مقامی باشد... اگر غیرمعصوم باشد، نمی شود گفت در همه چیز درست می گوید.
2- هیچ تفکر و هیچ کسی را "تکفیر" و "تحمیق" نباید کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید