رفتار نیک

این جمله به نظرم از آن جهت درست است که رفتارهای ما در واقع نشان دهنده آن چیزی است که به آن معتقدیم، نه آن چیزی که ادعایش را داریم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
راوی

به ستاره ها نگاه كن به چشمك زدنشون بخند اما دل نبند چون چشمك زدن آنها از روي عادته نه علاقه