خیمه شب بازی در سطح کلان

چیزی که از سیاست می شود فهمید، این است که همیشه عده ای سیاستمدار را بزرگ می کنند و همچنین بزرگ جلوه می دهند و آن ها را مهم، و بالطبع مسئول امور جامعه معرفی می کنند، تا عده ای دیگر که صحنه گردانان اصلی هستند، از مظان اتهام، ایمن و مبرا باشند. مواظب باشیم تا مسحور این عروسک بازی ها نباشیم...

اگر کمی دقیق نگاه کنیم، نخ های هر عروسک را خواهیم دید...

پی نوشت 1: البته دور از انصاف است، اگر به دوخت و ساخت عروسک ها آفرین نگوییم و ویژگی های اصلی شان را که موجب شده تا عروسکی باشند، از یاد ببریم.

پی نوشت 2: گاهی، فیلم و موسیقی و رمان ها هم، صحنه خیمه شب بازی می شوند.

/ 0 نظر / 4 بازدید