تبریک روز زن

این، حرف کمی نیست که در مکتب شیعی (با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش) دلیل آفرینش، آفرینش یک زن عنوان می‌شود. این حرف کمی نیست که در قرآن (با همه خوبی‌ها و .......) زن،‌ با واژه کوثر توصیف می‌شود. و اینکه زن لباسی برای مرد است و مرد،‌ لباسی برای زن.
از بحث دینی‌اش هم که بگذریم،‌ حضور زن و زنانگی هم در خانه و هم در جامعه آن قدر ارزش‌مند است که به‌خاطرش می‌شود،‌ حتا اگر شده یک‌بار در سال، به همه زنانی که در زندگی‌مان حضور دارند تبریک بگوییم و تشکر کنیم به خاطر حضورشان و بودنشان.
روز زن مبارک.

+ می‌شد و دوست داشتم امروز طوری باشد که به جز مادرم به یک زن بسیار خوب و بزرگ دیگر هم تبریکی مخصوص بگویم. اما نشد، به جز یک تبریک رسمی...

/ 1 نظر / 26 بازدید
غزل برهانی

[گل] ./.