عزیز خاطر شب های مهتابی

تمام ظلمت شب را، عاشقانه بیدارم

   مگر طلوع نگاهت کند شادم

این روزهای سخت را فقط با یاد او و انتظار ولیش طی می کنیم، وگرنه یا بر خود می زدیم یا بر اینان...هرچیزی که بگویم سیاسی برداشت می کنید ولی خدایا، عجل لولیک الفرج، حتی اگر با ضربت شمیرش دو نیم شوم...

شمرده ام تمام قدم های مستت را

                                     که بر سر چشمم نهاده ای امشب

عزیز خاطر شبهای مهتابی

                                    چه خوب جا دلت را نهاده ای امشب

***

سکوت خانه اعدا را به چه بینگارم

                                  سپیده سر زد و باز هم نیامده ای

الا که خاطر یارم عزیز می داری

                                  شود نظرکنی برآه از دل آمده ای؟

***

دلم دگر ز فروغ ترانه ای خالی است؟

                               برای خاطر خود یاوه می بافم؟

ز شعر در برابر ضحاک پر فتنه

                                ز تار و پود غزل نقش کاوه می بافم

***

ز ابر فتنه نابرده رنج پرسید

                             که ای جفای جهانی به پای تو نرسد

مگر کویر الهی به تو چه بد گرده است

                                 که هیچ قطره آبی به پای او نرسد؟

***

مگر که فقر پیش حضرتش جرم است؟

                                  اگر که نه، ما فقیر دیداریم

مگر خودش به گوش ما ننخواند؟

                                 اگر که هان، پس چرا نمی باریم؟

***

به هفت بند وجودم که پر ز رحمت اوست

                                      به مرگ خود قسم و هر چه بر سر اوست

که من به مژده دیدارکی شادم

                                     و راضی ام به تنفس، در هوایی کاوست

/ 2 نظر / 3 بازدید