او، که اوست!

هرچه که ذاتش شناخته شده باشد، مخلوق است، و آنچه در هستی به دیگری متکی باشد، دارای آفریننده است. او، سازنده ای غیرِ محتاج به ابزار، اندازه گیرنده ای بی نیاز از فکر و اندیشه، و بی نیاز از یاری دیگران است. با زمان همراه نبوده، و از ابزار و وسایل کمک نگرفته است. هستی او برتر از زمان، و وجود او بر نیستی مقدم است، و ازلیت او را آغازی نیست. با پدید آوردن حواس، روشن می شود که حواسی ندارد، و با آفرینش اشیاء متضاد، ثابت می شود دارای ضدی نیست، و با هماهنگ کردن اشیا دانسته می شود که همانندی ندارد. خدایی که روشنی را با تاریکی، آشکار را با نهان، خشکی را با تری، گرمی را با سردی، ضد هم قرار داد و عناصر متضاد را باهم ترکیب و هماهنگ کرد، و بین موجودات ضدهم، وحدت ایجاد کرد، آنها را که باهم دور بودند نزدیک کرد، و بین آنها که نزدیک بودند فاصله انداخت. خدایی که حدی ندارد، و با شماره محاسبه نمی گردد، که همانا ابزار و آلات، دلیل محدود بودن خویشند و به همانند خود اشاره می شوند.
نهج البلاغه؛ خطبه 186

 

+فوق العاده است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
نرگس

سلام. چجوری میشه اینهمه پست رو خوند!

محمد نجابتی

نامرد! نگفته بودی!!!

بهزاد منفرد

چه پست خوبی بود به منم سر بزن اگر دوست داشتی تبادل لینک هم بکنیم