این قسمت، رادیو چهرازی‌وار می شود!

قبل از خواندن این پست، اگر رادیو چهرازی را تا به حال گوش نکرده اید، یک سر به آدرسشان بزنید، گوش کنید، دانلود کنید، و کلی حالتان هم خوب شود، هم بد، و هم متفاوت.

رادیو چهرازی

 

می گم: طوری شده؟
می گه: حتما باید طوری شده باشه؟
می گم: پس چرا تو لکی؟
می گه: بادکنکام رو باد برد.
می گم: چرا محکم نگرفتیشون؟
می گه: محکم گرفته بودم. طنابش بلـــــــــــــــــند بود و باد می‌اومد. دستم سِر شده بود.
می گم: بادکنکات چه جوری بودن؟
می گه: سفید و گولّه‌گولّه.
-----------------------------------------
چمدونم پُر از کتاب و پُر از
عکسای دوستای مُرده‌ی من
خوابت آروم و روزگارت خوش!
پایتختِ گلوله خورده‌ی من!
------------------------------------------
- نگاش کن. چنون وایساده انگار دنیا طلبکارشن.
- خب طلبکارشن دیگه.
- بابا. تو چی می گی این وسط؟
- می گم خب طلبکارشن. یعنی باس باشن.
- باشه. تو هم دیوونه باش.
- دیوونه‌ام... دیوونه‌ی دلبر.

+ دلم خواست، حالا که رادیو چهرازی دیگه نیست، خودم یه کم رادیو چهرازی وار(!) بنویسم.
+ شعر وسطی، از یغما گلرویی‌ه.

/ 1 نظر / 24 بازدید
گیسو پریشانه

درود آفرین این دیالوگ ها راهی دارن باز می کنن به فکر کردن ذت بخش ساده بدون شرح اما قابل درک/