داستان کوتاه تابوت چهارم

یک داستان کوتاه نصفه نیمه است که چند شب پیش نوشتمش. تنها خوبیش شاید این باشد که کمی از خوردگی های درونم را کم کرد.

+ روایت داستان شاید ابتدا کمی پیچیده به نظر می رسد، اما واقعا ساده است.

http://www.mediafire.com/download/5oc0pkdi9zee559/Taboute+Chaharom.pdf

/ 0 نظر / 21 بازدید