"دهانت را می بویند، مبادا" حرف زده باشی

- اینا دیگه کی ان؟ "جان عشاق سپند رخ خود می دانـ"ـند.
-تازه، نمی دونی، "آتش چهره بدین کار برافروخته"اند.
-آره، خدا بده شانس. بیخود که اینقدر "رخساره برافروخته" نمی شن. حتما خون یه ملتی رو ریختن.
-آره واقعا. برا مردم فقط "کفر ظلم" میارن، ولی خودشون "مشعلی از چهره" تو خونه شون دارن.
- "رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی" فقط برازنده همیناست. به کسی دیگه نمیاد، قبول داری؟
-آره بابا. مگه نفهمیدی که گفتن --


=آهای، اونجا چه خبره؟ حرفای بودار از اون ور میاد. اینجا اروپا آمریکا نیست که هر غلطی خواستین بکنین.
=ببینم، اصلا نکنه اینا مزدور باشن. اصلا به جز اونایی که اجیر شدن تا برای چند یورو، کلمات جدید از خودشون بسازن، دیگه کی میاد اینجور حرف بزنه؟ حتما جاسوسن و مزدبگیر استکبار.
=آره، اگه خوب بگردیم، توی اسبابمون چند تا از اون شیشه ها باید باشه که بذاریم توی بساط شون.
=خب آره، در جاسوس بودنشون که شکی نیست. فقط مدرک می خواد، که می گیم بچه های رجا برامون جورش کنن.

-"آسمان بار امانت نتوانست کشید/ قرعه کار به نام" ما ایرانی ها زدند، آن هم کِی؟ وقتی نوبت همه تموم شده بود. توی قرن بیست و یک.
-میخوام بگم... نه دیگه زبونم نمی گرده. نمی تونم چیزی بگم. حرف زدن الآن خطرناک تر از هرچیزیه.
-من که باکم نیست. "فاش گویم و --
(صدایی شبیه به بنگ بنگ)

*بینندگان عزیز، سخنگوی رئیس اعلام کرد: "امروز دو نفر جاسوس را در حین تبادل اطلاعات فوق محرمانه کشوری دستگیر کردند. نفر اول در همان لحظات اولیه به خاطر اصرار در افشای اطلاعات فوق محرمانه به درک واصل شد، و نفر دوم آن قدر توسط منابع بیگانه دشمن غربی تغذیه شده، که هنوز به جرائم خود از قبیل دست داشتن در حوادث فتنه چند سال قبل، اقدام علیه امنیت ملی، افشای اطلاعات فوق محرمانه، نقشه کشی برای براندازی نظام، و سایر سیصد و هشت مورد ذکر شده در پرونده اعتراف نکرده و تنها به دوستی با فرد به درک واصل شده، اعتراف کرده است." سخنگوی رئیس افزود: "عده ای خودفروخته می گویند ما در دستگیری این دو نفر مدرکی نداریم، که این گونه نیست. یک عدد شیشه خالی از مایعات غیرمجاز پیدا کرده ایم، که چون خالی است، حتما این دو نفر خورده بودند، و مقدار هزار و دویست وپنجاه و پنج تومان وجه نقد پیدا کرده ایم که این خود گواهی است بر این که اینان پس از خرج کردن ده هزار دلار ارسالی از لندن، قصد داشتند که باقیمانده پول را از کشور خارج کنند، که خوشبختانه سربازان گمنام ما، به موقع نقشه های پلید این دو نفر را افشا کردند."
به گزارش قاضی عالی، دادگاه اعترافات این دو نفر جاسوس، همین امروز برگزار می شود و اعترافات هر دو مجرم، در دادگاه قرائت می شود.
به سایر خبر ها می پردازیم...

+"گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند/ جرمش این بود" که فقط حرف زده بود.
/ 0 نظر / 5 بازدید