/ 1 نظر / 30 بازدید
گیسوپریشانه

دنیا چرا انقد خنزر چنزر داره اما آدم رو پوشش نمی ده؟ من می خوام یه مدت برم نباشم تو دید. کی یه جای خوب سراغ داره منو قایم کنه. خسته م. توی یه فیلم دیدم حتی اگه آدم زیر زمین هم بره مورچه ها می یان سراغش.