زخمه مرگ بر شهنواز تار ایران

مرگ، بر تار شهناز -که خود بر تار دل ما زخمه می زد- زخمه زد...

آدم همیشه در برخورد با مرگ می ماند... می گویم برخورد، چون مثل یک تصادف است... یک لحظه می آید و تمام وجودت را می لرزاند، شوکه ات می کند...

کم نبودند بزرگانی که قبل از مرگشان افتخار آشنایی با آنها را داشتم... بزرگان اندیشه و هنر این سرزمین و این دنیا... بعضی را مستقیم دیدم و بعضی را تنها با جان مایه زندگی شان آشنا شدم، اما همیشه حسرت زده بودم از اساتیدی که نشناخته، یک دفعه اتوبوس مرگشان بر سرم هوار شد...

در این یک هفته، به جای شجریان، بیشتر ساز شهناز را گوش دادم... اکنون می توانم بگویم ذره ای از غصه کسانی که با ساز شهناز زندگی کرده اند را درک می کنم... و الآن باز دارم شجریان گوش می دهم... "فلک کی بشنوه آه و فغونم..."

در مقابله با مرگ، تسلایی نمی توان داد... هیچ چیز، جز اینکه سکوت کنیم و با سکوتمان سعی کنیم در برابر مرگ عزیزان و اساتیدمان تسلیم نشویم... سکوت کنیم و به یادشان آوریم، آن خاطراتی که دل ما را می لرزاند و آنهایی که باعث شدند در زندگی احساس بهتری داشته باشیم، بهتر فکر کنیم و در کل انسان بهتری باشیم...

و این بار باید سکوت کنیم و در سکوت تار شهناز گوش کنیم و سعی کنیم یادمان برود که این دست هایی که تار را به نوا و رقص درمی آوردند، اکنون سرد و خاموش شده اند... یادمان برود، تا شاید قطره هایی که جاری شده اند، بندبیایند...

/ 0 نظر / 4 بازدید