از تن زنده روان است روان تو

امروز هم روز سایه بودبرای من. داشتم ویدئوی سخنرانی اش در دانشگاه یو.سی.ال.ای را می دیدم... بعضی از شعرهایش را می خواند... در میان آنها، این شعر هم که به قول خودش کمتر دیده شده هست... خب، ارغوان نمی شود، اما شعری بود که خیلی خوشم آمد. به خصوص بیت چهارمش. خیلی حال داد.

آن که حق است گمانش به گمان تو، که نیست
گفت بیرون ز جهان است جهان تو، که نیست

از تن زنده روان تو روان است، که گفت؟
بی تن زنده روان است روان تو، که نیست

هرکه پنداشتی از خویش به جای تو نشاند
چه توان داد نشانی ز نشان تو، که نیست

گفت عالم همه در بندگی شیطانند
گفتم ای زاهد خود بین به زیان تو که نیست

ره به معنی نبرد آن که به صورت نگرد
سایه گفتند که صوفی است، به جان تو که نیست

/ 0 نظر / 50 بازدید