غربت کویر

وسعت کویر،

تنگی سینه ام را بس نیست؟

شوق تو دارم و این کافی نیست؟

 

روز ِ عمر از دوریت

گشته چون حس نزدیک دلم با دل تو چون تاری.

 

شوق تو دارم و چون راه بیفتم زینجا

آرزوی چیدنت کامم را

می کند سرشار از

طعم شیرینی  شیرینِ یزد...

 

دلبرا،

این دل من،

سخت تنگِ تنگ در آغوش گرفتن هایِ

دل توست.

 

اما حیف!

چون به تو می رسم و می بینم

که تویی چون یک سد

و جدا می کنی من را از ما

گریه ام می گیرد.

 

گریه ام می گیرد

می کنم چندین رود،

چند کارون از دو چشمم جاری...

اما... «بر عبث می پویم»

شهرت سینه تَف‌دیده من

قسمت عشق کویرانه من

بی‌آبیست.

 

پس کِی آن روز بیاید آخِر؟

عطر نمناکی این خاکم را

- که به خوشبوییّ ِ

 کام و دهان تو شده -

ساکن سینه صحرازده ام، این دل من،

حس کند و جان بدهد.

 

+ 11 اردیبهشت ماه 1392  خوابگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 3 بازدید