تصمیمی برای ترجمه

یک کتاب ارزشمندی در شعر فرانسه وجود داره به نام:

The Penguin Book of French Poetry (1820 - 1950)

کتاب مجموعه ای از بهترین شعرهای فرانسه ست در سال هایی که در عنوان اشاره شده. از اونجا که در زمینه شعر فرانسه مطلب خوب و مدونی در اینترنت نیست، تصمیم گرفتم که کم کم این کتاب رو ترجمه کنم.

 

به زودی ترجمه مقدمه ویلیام ریس رو در وبلاگ منتشر می کنم.

/ 1 نظر / 36 بازدید
نرگس

میشه این کتاب خیلی خوب رو ترجمه کنید و چاپ کنید؟