بزرگی، از آن خداست

ستایش خداوندى را سزاست که لباس عزّت و بزرگى پوشید...

آگاه باشید که کمین‏گاه های شیطان ذلّت آور، تنگ و تاریک، مرگ آور، و جولانگاه بلا و سختى‏ هاست، پس شراره‏ هاى تعصّب و کینه‏ هاى جاهلى را در قلب خود خاموش سازید، که تکبّر و خود پرستى در دل مسلمان از آفت‏ هاى شیطان، غرورها، و کشش‏ ها و وسوسه‏ هاى اوست. تاج تواضع و فروتنى را بر سر نهید، و تکبر و خود پسندى را زیر پا بگذارید، و حلقه‏ هاى زنجیر خود بزرگ بینى را از گردن باز کنید، و تواضع و فروتنى را سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قرار دهید...

آگاه باشید در سرکشى و ستم زیاده روى کردید، و در زمین در دشمنى با خداوند فساد به راه انداختید، و آشکارا با بندگان خدا به نبرد پرداختید. خدا را خدا را از تکبّر و خودپسندى، و از تفاخر جاهلى بر حذر باشید، که جایگاه بغض و کینه و رشد وسوسه‏ هاى شیطانى است، که ملّت هاى گذشته، و امّت هاى پیشین را فریب داده است، تا آنجا که در تاریکى‏ هاى جهالت فرو رفتند، و در پرتگاه هلاکت سقوط کردند...

خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و تلاش در روزه‏ دارى، حفظ کرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، و دیدگانشان خاشع، و جان و روانشان فروتن، و دل‏هایشان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد، چرا که در سجده، بهترین جاى صورت را به خاک مالیدن، فروتنى آورد، و گذاردن اعضاء پر ارزش بدن بر زمین، اظهار کوچکى کردن است. و روزه گرفتن، و چسبیدن شکم به پشت، عامل فروتنى است، و پرداخت زکات، براى مصرف شدن میوه ‏جات زمین و غیر آن، در جهت نیازمندیهاى فقرا و مستمندان است. به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه ‏هاى درخت تکبّر را در هم مى‏ شکند و از روییدن کبر و خودپرستى جلوگیرى مى‏ کند.

قسمت هایی از خطبه 192 نهج البلاغه.

 

 

+ رمضان، ماهی است که با همه سختی هایش، برکت دارد. امیدوارم این رمضان هم مبارک باشد.

/ 1 نظر / 23 بازدید
نرگس

این روزها و شبها خدا از همیشه نزدیکتراست ... رمضان مبارک!