اخم کسی کند که او...

یک کلاغ، شاید از اخم کردن چیزی نداند. عکس این کلاغ را اگر نه از رو به رو، بلکه جهتی دیگر ببینید مسلما این اخم ترسناک را نخواهید دید. دفعه اولی که این عکس را دیدم به شدت نظرم جلب شد. شاید چون خودم همیشه معروف بودم به اخمو بودن در حالیکه خیلی از اوقات فقط جدی بودن در کاری که می کردم (کتاب خواندن، ترجمه کردن، فیلم دیدن و کارهایی از این قبیل) بود که باعث می شد اطرافیان فکر کنند من بداخلاق یا از چیزی عصبانیم.

این عکس باعث شد تا به خودم و یکی دو نفری از دوستان که به اخمو بودن معروف هستند فکر کنم. ما هم مانند سایرین همیشه اخمو نیستیم و هر وقت از دست کسی ناراحت باشیم این مساله کاملا از حالت چهره مان نسبت به اوقات عادی متمایز است.

مثل این کلاغ، به ما هم باید از طرفی دیگر نگاه کرد... همین.

/ 2 نظر / 41 بازدید
گیسوپریشانه

[لبخند] درود اینئپست زیبا این [لبخند][لبخند][لبخند]ها را برایم به ارمغان آورد

فاطیما

واقعیتی تلخ که همیشه فکر می کنیم واسه بقیه اس و واسه ما قرار نیست اتفاقی بیوفته. حادثه ایی از جنس بی رحمی های این دوره و زمونه. چیزی که میشه جلوش را گرفت اما کو دست طرفدار حق و عدالت. زندگی و نفس کشیدن تو این دوره و زمونه واسه کسی که ی کم وجدان داشته باشه و این اتفاقات را ببینه و نتونه کاری کنه خیلی سخته..خیلی