درس زندگی

تفاوت میان مدرسه و زندگی، این است که در مدرسه ابتدا درسی را می آموزند سپس امتحان می گیرند، اما در زندگی ابتدا امتحانی می گیرند که از آن درسی آموخته می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید