رستگاری با نان و شراب*

شما مسلمانان و سایر فرق  آسمانی همچون یهودی ها و مسیحی ها، آرزو و هوس بیهوده ای دارید که فکر می کنید خدا از گناهان و اعمال بدتان می گذرد، به این دلیل که به محمد، یا موسی، یا عیسی، یا هر پیامبر دیگری ایمان دارید؛ هرکس کار بدی انجام دهد، کیفرش را خواهد دید، چه مسلمان باشد، چه مسیحی، و چه یهودی؛ و هیچ کس را جز خدا، یار و یاور خود نخواهد یافت.

و هرکس کاری شایسته انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن (و چه مسلمان باشد، چه مسیحی، و چه یهودی) ، درحالیکه آن کار را به خاطر ایمان به خدا انجام داده، وارد بهشت می شود و پاداشش را خواهد گرفت؛ و خداوند کمترین ظلمی در حق هیچ کس روا نمی دارد.

و چه دینی بهتر از این است که انسان در پیشگاه خداوند تسلیم باشد، و نیکوکاری را پیشه خود سازد و از آیین ابراهیم پیروی کند؛ که خداوند ابراهیم و آیین وی را به دوستی خود برگزیده است.

قرآن کریم. سوره نسا. آیات 123 و 124 و 125

 ---------------------------------------------------------------------------

مریم، به خارج شهر رفته است تا بچه اش را به دنیا آورد...

وقتی قوم مریم، به جانبش رفتند تا او را با خود برگردانند، از دیدن آن فرزند در شگفت شدند و گفتند: "ای مریم، عجب کار زشت و شگفت آوری کردی!

و این در حالیست که نه پدر تو مرد بدکاره ای بود و نه مادرت."

مریم به آن بچه اشاره کرد. مردم گفتند: "چگونه با طفلی گهواره ای سخن بگوییم؟"

آن طفل گفت: "من بنده خدایم که او مرا کتاب آسمانی عطا کرده و از جمله پیامبرانم قرار داده است.

و هرکجا من در آنجا باشم را به خاطر من، مبارک می گرداند. و به من سفارش کرده به برپاداشتن نماز و ادای زکات، تا هنگامی که زنده هستم.

و همچنین نیکی به مادرم. و خداوند مرا ستمکار و شقی نگردانیده است.

سلام برمن، روزی که به دنیا آمدم، و روزی که می میرم، و روزی که برای زندگانی ابدی برانگیخته می شوم."

قرآن کریم. سوره مریم. آیات 27 تا 33.

----------------------------------------------------------------------------

سالروز تولد حضرت عیسی مسیح(ع)، بر همه پیروان آن حضرت** مبارک باد. امیدوارم نفس قدسی آن پیام آور حق، دل های مرده مان را زنده کند، و به دلزنده هایمان، نیرویی مضاعف بخشد...

************************************************

*نانی که نماد وسایل مادی است و شرابی که نماد وسایل معنوی ست...چه، دین ما، دین اعتدال است...

**و مسلما ما مسلمانان هم، بنا بر آیات محکم قرآن، باید پیرو پیامبران الهی باشیم، و منظور من در اینجا، تنها مسیحی ها نیستند، بلکه همه کسانی که راه آن حضرت، و راه سایر پیامبران را، راه حقیقت یافته اند و در آن راه پیروی می کنند از آنان – که درود خداوند برآنان باد –

/ 0 نظر / 4 بازدید