اسلام و احکام ده روز آش نذری وقفی

در حسینیه بیده روضه خوانی بود. ولی از همه مهم تر بساط آش نذری برقرار بود. واقفی املاکی را وقف کرده بود که در ده روز اول محرم باید از درآمد وقفیات او آش نذری می پختند. روز اول همه مردم برای گرفتن آش رفتند. آش خوشمزه ای بود، همه خوردند. روز دوم هم مردم هجوم بردند. روز سوم تعداد مردم کم شد، روز چهارم هم آش ها تمام شد. روز پنجم در کوچه ها جار می زدند که مردم بیایند آش ببرند و روز ششم، عده ای آش ها را برای حیواناتشان، گاو، میش، الاغ می بردند و فقیرترها آش را می خوردند ولی معده ها خراب شده بود. در همه آبادی های اطراف آش می پختند و روستاهای دور و نزدیک هم آش نمی خواستند. آش ها می ماند ولی باید برمبنای نیت واقف در تمام مدت ده روز اول ماه مبارک محرم آش می پختند. روز هفتم و هشتم به میش ها و الاغ ها هم آش می دادند و بالاخره روزهای آخر مقدار زیادی از آش ها را در آب قنات می ریختند که ماهی ها هم بخورند. البته ماهی ها هم آش ها را می خوردند و بعضی از آن ها به علت این که لوبیا یا نخود درسته قورت می دادند می مردند. با پول مواد خام آش ها می شد برای همه مردم کفش خرید ولی باید به نیت واقف عمل می شد.
شازده حمام- صفحه ۴٧

+ این قضیه قدیمی شدن صورت ظاهری احکام دین مساله ای جدی است و فقط درمورد وقفیات هم نیست. خیلی چیزهای جدی وجود دارد که نپرداختن به آنها اس و اساس دین که فلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت است را برهم زده است و اصلا از دین چیزی متفاوت از آنچه قرار بوده باشد، برجای گذاشته است. مسلما خیلی از آقایان رده بالای دین به دلایل «مصالح»ـی که برای جمع های کوچک خودشان وجود دارد، نمی خواهند این جور مسائل را ببینند. البته بوده اند کسانی مانند علی شریعتی که خواسته اند کارهایی بکنند اما متاسفانه همیشه دست تنها بوده اند و کارشان پس از خودشان ناتمام مانده. امید که بشود یک فکری اندیشید.

/ 1 نظر / 20 بازدید
گیسوپریشانه

البته ماهی ها هم آش ها را می خوردند و بعضی از آن ها به علت این که لوبیا یا نخود درسته قورت می دادند می مردند. با پول مواد خام آش ها می شد برای همه مردم کفش خرید ولی باید به نیت واقف عمل می شد. ...... بله . با پول آش ها می شود برای بعضی ماهی های بی تنگ یک فنجان و برای نهنگ هایی که خودکشی می کنند اقیانوس که نه ولی لااقل دریا خرید.