برای کسانی که فقط از خدا می ترسند، درجاتی وجود دارد:

اول، دارای باغهایی سرسبز، و انگورهایی مست کننده می شوند.

دوم، با دخترانی جوان و هم سن و سال که بدنشان مستی می آورد...

سوم، از جامهایی که لبریز از شرابی مست کننده است می نوشند.

چهارم، دیگر نه سخن بیهوده می شوند و نه سخن دروغی...

این، پاداشی است از طرف پروردگارت، او که پاداش ها را به خوبی و در حدنهایت خود عطا می کند.

(ترجمه ای از آیات 31 تا 36 سوره نبأ)

 

و من، هر کاری حاضرم بکنم، تا به درجه چهارم برسم...که دیگر سخن بیهوده و دروغ نشنوم...

 

"و گویند وارد شوید با سلامی ایمنی بخش..."حجر-46

/ 1 نظر / 3 بازدید