فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود...

 

 

 

(

زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت

                                   صعب روزی، بوالعجب کاری پریشان عالمی

)

 

 

 

 

 

...رخ تو در نظر وی چنین خوشش آراست

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهتا.الف

بعد از چند تا پست طولانی منتظر بودم که بازم پست طولانی بخونم اما اندفعه مثل اینکه خیلی دیگه کوچیک شده!!!![چشمک] و در مورد حافظ هم ....عنوان پست شما بهترینه!!