روز غم‌انگیز آزادی!

روزی می آید، که تمام خاطرات فاصله ای عمیق با ما دارند... چه غم‌انگیز روزی است، چه وحشتناک روزی است، روز آزادی!

One day, All memories are far away from us... how sad day, how terrible day, is the freedom day!

+برام جالب بود که اول انگلیسی جمله آمد، و بعد جمله خودم رو به فارسی ترجمه کردم. یعنی شیش می زنم، حسابی!

/ 0 نظر / 6 بازدید