استسقای بی خبری

استسقا گرفته ام
استسقای بی خبری.
سخت تر از تشنگی روزه،
بی خبری است...
و نبودنش،
و نبودن کلماتش.
یک ماه خبر بی خبر،
بی خبر ِ بی خبر،
اما
سختی رمضان تا عید است،
از قدیم گفته اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید